BAMBUS A ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

0

Botanicznie sklasyfikowany jako trawa, a nie drzewo, bambus wprost idealnie wpisuje się w definicję rolnictwa zrównoważonego. Co to takiego owo rolnictwo zrównoważone? W wielkim skrócie; to taki sposób uprawy roślin i hodowli zwierząt, który umożliwia harmonijny wzrost produkcji pod warunkiem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko przy równoczesnym respektowaniu potrzeb lokalnych społeczności i zapewnieniu odpowiedniego dochodu wszystkim biorącym udział w procesie produkcji. Postulat rolnictwa zrównoważonego głoszony przez FAO* na arenach międzynarodowych od przeszło 40 lat wciąż przypomina wołanie na puszczy. Zaledwie parę dni temu, bo 14 lutego bieżącego roku, papież Franciszek uczestnicząc w otwarciu posiedzenia Rady Wykonawczej FAO apelował do społeczności światowej o zauważenie potrzeb ,,statystycznych Ziemian’’ wzywając: ,,Trzeba spojrzeć na ich oblicza, wsłuchać się w ich wołanie oraz wziąć pod uwagę ich niepokoje. Żyją w niestabilnej sytuacji: powietrze jest skażone, zasoby naturalne są wyczerpane, rzeki zanieczyszczone, gleby zakwaszone. Nie mają wystarczającej ilości wody ani dla siebie, ani dla swoich upraw”**. Bambus, który niejako z definicji stanowi najbardziej zrównoważony, odnawialny zasób naturalny świata (o czym wielokrotnie wspominaliśmy na naszych stronach) jest odpowiedzią na apel papieski, zwłaszcza w jego aspekcie humanitarnym. Miejmy świadomość, że wybierając produkty bambusowe przyczyniamy się rozwoju ekonomicznego najuboższych regionów świata, gdzie ludzie od stuleci z pokolenia na pokolenie trudnią się zbieraniem bambusowych liści i łodyg (świadczy o tym najstarszy zabytek japońskiej prozy artystycznej Opowieść o zbieraczu bambusu, zaczyna się ona od słów ,, Dawno temu w małej wiosce żył pewien człowiek trudniący się zbieraniem bambusu, z którego wykonywał drobne przedmioty domowe. Ich sprzedaż pozwalała na skromne utrzymanie jemu i jego żonie’’***). Decydując się na wybór bambusowych produktów dowodzimy, że nie tylko zależy nam na zdrowiu własnym i swoich bliskich, ale przede wszystkim troszczymy się o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. Jak bardzo bliski jest naturze bambus niech świadczy informacja, że nie są obecnie znane odmiany genetycznie zmodyfikowane (GMO) tej rośliny. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie.